Hvem er vi?

Odense Højskoleforening har en 125 år lang historie – se nedenfor. Desuden sidder der en bestyrelse som varetager den daglige drift, økonomi og sammensætter et nyt program til hver sæson.

Bestyrelsen

Jens Rahbek Nørgaard

FORMAND

Søren Ole Petersen

NÆSTFORMAND

Erna Overgaard

KASSERER

Anne Grethe Elkjær

SEKRETÆR

Helen Jensen

Bestyrelsesmedlem

Helen Dyrst

Bestyrelsesmedlem

Marianne Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem

Claus Chr. Koch

Bestyrelsesmedlem

Lars Schelde

Bestyrelsesmedlem

Mission

Odense Højskole forening mission hviler på Grundtvigs tanke om folkeoplysning hvor der skabes fællesskab der bevarer et frirum, hvor du har mulighed for at debattere og udvide ens horisonter på hverdagslivet med andre medlemmer.

 

Vision

Odense Højskole forenings vision er at gøre en ekstra indsats for, at gøre sig bemærket for den næste generation, så de kan gøre det attraktivt at blive en del af et folkeligt fællesskab, der genspejler samfundet.

 

Værdier

Vi går ind for Grundtvigs demokratiske folkelige fællesskab, hvor frirummet for oplysning er kerneværdien. Hvori respekten mellem medmennesker uanset samfundsklasse har stor betydning.

Vores historie

Få år før Odense Højskoleforening blev stiftet i 1896 var Martin Andersen Nexø i en kortere periode ansat som lærer på Odense Friskole, og han havde på forhånd fået at vide, at dér skulle han ikke bruge stokken.

Han boede på Højskolehjemmet, som Karen Jørgensen havde åbnet i Thorsgade 3 i 1882. Hun havde tilmed ladet indrette et interimistisk kirkelokale til Odense Valgmenighed i stueetagen fra 1883, men snart måtte såvel Højskolehjemmet som Odense Valgmenighed flytte til større lokaler som følge af stor folkelig opbakning.

Kontaktoplysninger

 

 

Email: 

 

 

 

kasserer@oh-odense.dk

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

+45 61 60 54 07

Følg os

Har du lyst til at blive medlem? 

Har du lyst til at blive af Odense Højskoleforening så klik på knappen nedenfor og udfyld formularen.