Julius Bomholt - politiker og pol-etiker

Tidspunkt

31. oktober 2022 kl. 19:00

Jørn Henrik Petersen
Tidligere leder af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet og formand for TV 2’s bestyrelse

I en billedkavalkade gennemgår Jørn Henrik Petersen Julius Bomholts liv og virke. Bomholt var en af det 20. århundredes meget markante politikere: radiorådsformand, to gange formand for Folketinget, undervisnings- og socialminister og sluttelig landets første kulturminister. Han er samtidig interessant, fordi han – måske snarere end at være politiker – var

pol-etiker. M.a.o. spillede etikken en stor rolle for ham. Når han altid ønskede en bevægelse fra ide til handling, hang det sammen med hans grundlæggende mantra: For de andre.

Jørn Henrik Petersen blev student fra Aalborg Katedralskole i 1963 og kandidat i nationaløkonomi fra Aarhus Universitet i 1968. Han blev amanuensis ved det daværende Odense Universitet i 1970 og fuldførte sin ph.d./lic.oecon. samme sted 1971 med en afhandling om de økonomiske aspekter af en centraldirigeret økonomi. I 1974 blev han professor i socialvidenskab. I 1985 blev han dr.phil. i historie med en afhandling om den danske alderdomslovgivnings oprindelse. Han blev i 2002 prorektor for Syddansk Universitet. Fra 1998 til 2004 var han ansvarlig for opbygningen af journalistuddannelsen og leder af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet. Rækken af tillidshverv tæller bl.a. formandskabet for TV 2’s bestyrelse fra 1988 til 1994, formand for Fyens Stiftstidendes bestyrelse 1980-1986 og igen 2001- og medlem af menighedsrådet i Odense Domsogn. Petersen har desuden været medlem af flere offentlige kommissioner og udvalg, bl.a. Socialkommissionen og Velfærdskommissionen og Værdikommissionen.

 

Sted

Sankt Knuds Gymnasium
Læssøegade 154, 5230 Odense M

Kontaktoplysninger

 

 

Email: 

 

 

 

kasserer@oh-odense.dk

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

+45 61 60 54 07

Følg os

Vil du være medlem? 

Har du lyst til at være medlem i vores forening? Klik på knappen nedenfor og udfyld formularen.